Anders Hammarlund, En bönförmoderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld
Stockholm 2013.

Erwähnt in